กระดาษชำระม้วนใหญ่

กระดาษชำระม้วนใหญ่
1. หน้ากระดาษกว้างประมาณ 8.5-9 ซม. แกนกว้าง 7.5 ซม.
2. ขนาดบรรจุ 12 ม้วน/กล่อง

คุณสมบัติ
1. ความหนา 1 ชั้น
2. เนื้อกระดาษ มี 3 ชนิด คือ เนื้อกระดาษผลิตจากเยื่อหมุนเวียน,เยื่อผสม และเยื่อบริสุทธิ์

รหัสสินค้า : TC-001
จำนวน 4-ขึ้นไป ราคา ส่ง 800 บาท / กล่อง
จำนวน 1-3 
ราคา ปลีก 859 บาท / กล่อง