กระดาษเช็ดมือ

กระดาษเช็ดมือ
1. 1 แพ็ค 250 ชิ้น
2. 1 กล่อง 24 แพ็ค

คุณสมบัติ
1. กระดาษเช็ดมือชนิดแบบแผ่นพับต่อเนื่อง
2. สะดวกต่อการใช้งาน สะอาด ปลอดภัย
3. ความหนา 2 ชั้น 

รหัสสินค้า : TC-002
จำนวน 4-ขึ้นไป ราคา ส่ง 1,100 บาท / กล่อง
จำนวน 1-3 ราคา ปลีก 1,169 บาท / กล่อง