ถังขยะTAB-100R

ถังขยะ (TAB-100R)
1. ขนาด 520 x 895 mm.
2. สีเหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน

คุณสมบัติ
1. ปริมาตบรรจุ 100 Lt.

รหัสสินค้า : B-004
จำนวน  6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 500 บาท / ใบ
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 590 บาท / ใบ