ถุงขยะ

ถุงขยะ
1. บรรจุเปนแพ็ค
2. บรรจุ 1 กระสอบ / 25 kg.
3. น้ำหนัก 1 kg.

คุณสมบัติ
1. ไวสำหรับใสขยะ หรือ วัสดุที่ตองการ

รหัสสินค้า : TB-01

ขนา 18×20″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/40-45 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/40-45 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 22×30″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/23-26 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/23-26 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 24×28″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/22-25 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/22-25 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 28×36″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/14-17 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/14-17 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 30×40″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/10-12 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/10-12 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 36×45″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/8-10 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/8-10 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.
ขนา 40×60″
จำนวน 26-ขึ้นไป 1/5-6 แพ็ค/ใบ ราคา ส่ง 49 บาท / กก.
จำนวน 1-25 
1/5-6 แพ็ค/ใบ ราคา ปลีก 65 บาท / กก.