ถุงมือผ้าทอสีขาว

ถุงมือผ้าทอสีขาว
1. ชนิด 4 ขีด น้ำหนัก 400 กรัม / โหล
2. ชนิด 5 ขีด น้ำหนัก 500 กรัม / โหล
3. ชนิด 6 ขีด น้ำหนัก 600 กรัม / โหล
4. ชนิด 7 ขีด น้ำหนัก 700 กรัม / โหล
5. การบรรจุ 1 แพ็ค / 10 โหล

คุณสมบัติ
1. ผลิตจากผ้าฝ้าย
2. ป้องกันการบาดเจ็บของมือ

รหัสสินค้า : F-010-4
จำนวน 51-ขึ้นไป ราคา ส่ง 35 บาท / โหล
จำนวน 1-50 ราคา ปลีก 40 / โหล
รหัสสินค้า : F-010-5
จำนวน 51-ขึ้นไป ราคา ส่ง 40 บาท / โหล
จำนวน 1-50 ราคา ปลีก 45 / โหล
รหัสสินค้า : F-010-6
จำนวน 51-ขึ้นไป ราคา ส่ง 45 บาท / โหล
จำนวน 1-50 ราคา ปลีก 50 / โหล
รหัสสินค้า : F-010-7
จำนวน 51-ขึ้นไป ราคา ส่ง 52 บาท / โหล
จำนวน 1-50 ราคา ปลีก 58 / โหล