ถุงมือยางธรรมชาติ

ถุงมือยางธรรมชาติ (แบบมีแป้ง)
1. ขนาด 9 นิ้ว

คุณสมบัติ
1. เป็นถุงมือที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล คลีนิค ตลอดจนใช้งานตามบ้านทั่วไป

รหัสสินค้า : F-011