น้ำยาถูพื้น

น้ำยาล้างห้องน้ำ
1. ปริมาตรสุทธิ 3.8 ลิตร

คุณสมบัติ
1. ใชทำความสะอาดพื้น ขจัดคราบเปอน คราบสกปรก สูตรแหงเร็ว ไมทิ้งคราบเหนียวตกคาง กลิ่นหอม สามารถใชไดกับพื้นที่หลากหลาย

รหัสสินค้า : TC-001
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 129 บาท / แกลลอน
จำนวน 1-5 
ราคา ปลีก 149 บาท / แกลลอน