น้ำยาล้างห้องน้ำ

น้ำยาล้างห้องน้ำ
1. ปริมาตรสุทธิ 3.8 ลิตร

คุณสมบัติ
1. ผลิตภัณฑสูตรพิเศษ ชนิดไรกรด ใหกลิ่นหอมสดชื่นใชทำความสะอาดพื้นหองน้ำ ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ขจัดคราบเปอน คราบสกปรกทั่วไป คราบน้ำมัน คราบสบู่

รหัสสินค้า : TC-001
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 139 บาท / แกลลอน
จำนวน 1-5 
ราคา ปลีก 159 บาท / แกลลอน