พาเลทAE1111-LP

พาเลท (AE1111-LP)
1. ขนาด 1,100 x 1,100 x 150 mm.
2. การบรรจุ

คุณสมบัติ
1. หน้าเดียว / เข้าได้ 4 ด้าน
2. รับน้ำหนัก อยู่ที่ 4,500 kg.
3. รับน้ำหนัก ขณะเคลื่อนย้าย อยู่ที่ 1,500 kg.
4. รับน้ำหนัก บนแร็ค 800 kg.
5. จำนวนลูกยาง / เพิ่มเติม 4 /4 pcs

รหัสสินค้า : PL-004
จำนวน  11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 2,250 บาท / ชิ้น
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 2,340 บาท / ชิ้น