พาเลทES1012-LW

พาเลท (ES1012-LW)
1. ขนาด 1,000 x 1,200 x 135 mm.
2. การบรรจุ

คุณสมบัติ
1. หน้าเดียว / เข้าได้ 4 ด้าน
2. รับน้ำหนักอยู่ที่ 2,500 kg.
3. รับน้ำหนักขณะเคลื่อนย้าย อยู่ที่ 1,500 psc. / 750 kg.

รหัสสินค้า : PL-002
จำนวน  11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 790 บาท / ชิ้น
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 925 บาท / ชิ้น