พาเลทLT1111N

พาเลท (LT1111N)
1. ขนาด 1,100 x 1,100 x 135 mm.
2. การบรรจุ

คุณสมบัติ
1. หน้าเดียว / เข้าได้ 4 ด้าน
2. รับน้ำหนักอยู่ที่ 1,500 kg.
3. รับน้ำหนักขณะเคลื่อนยาย อยู่ที่ 1,000 psc. / 300 kg.

รหัสสินค้า : PL-001
จำนวน  11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 350 บาท / ชิ้น
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 480 บาท / ชิ้น