ฟิล์มพันพาเลท

ฟิล์มพันพาเลท
1. ฟิล์มพันพาเลท ความหนา 15 ไมครอน
2. ขนาด 50 cm. X 300 m. น้ำหนัก 2.8 kg. /ม้วน
3. การบรรจุ 1 กล่อง / 6 ม้วน

คุณสมบัติ
1. มีความเหนียวและ ยืดหยุ่นสูง
2. ป้องกันสินค้าตกหล่นจากพาเลทขณะทำการขนส่ง

รหัสสินค้า : FP-001-50 x 300-6