ยางวงคละสี

ยางวงคละสี
1. ยางวง สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง
2. ยางวงคละสี (สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง)
3. ยางวงเล็ก กว้าง 2 mm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm.
4. ยางวงใหญ่ กว้าง 2 mm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 cm.
5. ยางวงใหญ่ กว้าง 5 mm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 cm.
6. การบรรจุ 0.5 kg. / ถุง

คุณสมบัติ
1. ผลิตจากเนื้อยางพาราธรรมชาติ 100 %
2. เนื้อยางเหนียว ทน ยืดหยุ่นได้ดี

รหัสสินค้า : R-002-S2
จำนวน 11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 85 บาท / กก.
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 100 กก.
รหัสสินค้า : R-002-B2
จำนวน 11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 95 บาท / กก.
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 110 / กก.
รหัสสินค้า : R-002-B5
จำนวน 11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 150 บาท / กก.
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 170 / กก.