รองเท้าบูท4000C

รองเท้าบูท (Boot4000C)
1. รองเทาบูทสูง 6 นิ้ว
2. สีดำลวน

คุณสมบัติ
1. ไซร 9-11.5 นิ้ว

รหัสสินค้า : BT-002-6
จำนวน  4-ขึ้นไป ราคา ส่ง 890 บาท / โหล
จำนวน 1-3 ราคา ปลีก 925 บาท / โหล