รองเท้าแตะฟองน้ำ

รองเท้าแตะฟองน้ำ
1. รองเท้าแตะฟองน้ำแบบสวม 4 หู
2. สีหลากสี

คุณสมบัติ
ขนาดผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : KY-001
จำนวน  4-ขึ้นไป ราคา ส่ง 315 บาท / โหล
จำนวน 1-3 ราคา ปลีก 349 บาท / โหล