เทปกาว 2 หน้า

เทปกาว 2 หน้า
1. ความหนา 0.14 mm.
2. การบรรจุ 1 แถว / 24 มวน.
3. หน้ากว้าง 5-24 mm. ยาว 20, 50 yds.

คุณสมบัติ
1. ติดงานทั่วไป งานปัก โรงพิมพ์ เครื่องหนัง

รหัสสินค้า : T-010-5-20-900
รหัสสินค้า : T-010-5-50-540
รหัสสินค้า : T-010-7-20-615
รหัสสินค้า : T-010-7-50-369
รหัสสินค้า : T-010-10-20-450
รหัสสินค้า : T-010-10-50-270
รหัสสินค้า : T-010-13-20-330
รหัสสินค้า : T-010-13-50-198
รหัสสินค้า : T-010-15-20-200
รหัสสินค้า : T-010-15-50-128
รหัสสินค้า : T-010-17-20-240
รหัสสินค้า : T-010-17-50-144
รหัสสินค้า : T-010-24-20-225
รหัสสินค้า : T-010-24-50-135