เทปกาว 2 หน้า

เทปกาว 2 หน้า
1. ความหนา 0.14 mm.
2. การบรรจุ 1 แถว / 24 มวน.
3. หน้ากว้าง 5-24 mm. ยาว 20, 50 yds.

คุณสมบัติ
1. ติดงานทั่วไป งานปัก โรงพิมพ์ เครื่องหนัง

รหัสสินค้า : T-010-5-20-900
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 3 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 9 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-5-50-540
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 8 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 13 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-7-20-615
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 5 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 10 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-7-50-369
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 10 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 15 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-10-20-450
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 6 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 12 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-10-50-270
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 15 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 20 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-13-20-330
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 8 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 13 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-13-50-198
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 20 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 25 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-15-20-200
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 9 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 14 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-15-50-128
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 23 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 28 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-17-20-240
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 10 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 15 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-17-50-144
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 26 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 32 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-24-20-225
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 14 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 20 บาท / ม้วน

รหัสสินค้า : T-010-24-50-135
จำนวน 6-ขึ้นไป ราคา ส่ง 36 บาท / ม้วน
จำนวน 1-5 ราคา ปลีก 41 บาท / ม้วน